Tarikh ini:23-02-2019 telah luput
Syarat Pendaftaran
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

Berikut adalah syarat-syarat pendaftaran melalui web kami,
sila baca dengan teliti :

  • Anda akan dihubungi jika terdapat perubahan pada tarikh pakej dan jenis bilik dalam masa 2 hari bekerja setelah bukti pembayaran kami terima. Jika tiada  kekosongan pada tarikh yang didaftarkan atau atas sebab-sebab yang tertentu, pihak UMRAHZIARAH2GO.COM berhak untuk menawarkan tarikh pakej yang lain.
  • UMRAHZIARAH2GO.COM berhak mengubah mana-mana perkara yang terkandung di dalam maklumat pakej tanpa notis terlebih dahulu.
Panduan Am
PANDUAN AM
  • Borang ini adalah untuk semua peserta (tidak perlu isi borang berasingan).
  • Anda digalakkan menggunakan Gmail.
  • Pastikan anda menggunakan alamat email yang betul.
  • Langkah Pertama: Isi borang, Langkah Kedua: Semak maklumat. Jika maklumat tepat, klik hantar.
  • Anda akan mendapat satu emel, sila baca emel tersebut (PENTING). Contohnya: Cara bayaran, dokumen dan kursus.
  • Sila tandakan yang bertanda gelap sebelum klik butang Langkah Seterusnya/Hantar.